Oppdaterte tall: Forventet inntektstap på 860 mill. pr måned

20. mars, 2020