Distriktsforum

Distriktsforum fokuserer på erfaringsutveksling samt identifisering av muligheter for kollektivtrafikk utenfor større byområder.

For å kunne bevare den skandinaviske modellen med kollektivtrafikken som en del av et grunnleggende velferdstilbud, er det viktig å identifisere de tiltak som er relevante for distriktene.Politisk er det ikke signaler om økte bevilgninger til kollektivtrafikk i distriktene. Vi er derfor som bransje avhengig av å skape gode og kreative løsninger for mobiliteten i distriktene.Teknologiutviklingen gjør at det kan tas nye tiltak i bruk for å optimere/restrukturere det eksisterende kollektivtilbudet.

Innovasjon og nytenkning rundt mobilitet gir også muligheter for å revurdere hvordan vi tenker kollektivtrafikk i distriktene.

Kontaktperson:
Elisabeth Helene Berge, mob. +47 930 89454

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

20210914: Agenda og referat

2020 

10.06.2020: Saksliste og referat

2019 

26.01.2019: Saksliste og referat

2018 

10.01.2018: Saksliste og referat
13-14.11.2018: Saksliste og referat

Forumets leder og nestleder

Jørgen Aune Leder - Snelandia/TFFK
Tommy Forseth Nestleder - Innlandstrafikk