600 mill kr til kollektivtrafikken i krisepakke 3 er ikke nok

29. mai, 2020