Har Korona gjort månedskortet utdatert?

4. september, 2020