Fylkeskommunene får totalt 4,6 mrd i kompensasjon til kollektivtrafikken i 2020

8. oktober, 2020