Skoleskyssforum 4.-5. november

Vi møtes på Gardermoen denne gang. Nærmere informasjon om hotell kommer.

Agenda sendes ut en uke før.

Send gjerne innspill før 8. oktober.

Andre arrangementer og møter

13. oktober
12.00 - 15.00
Teams
20. oktober
10.00-15.00
Oslo
18. november
10.00-15.30
Digitalt
23. november
09:00-12:00
Digitalt?
25. november
09:00-12:00
Digitalt