Økonomiforum

Møte i Økonomiforum 13.12.2022.

Se kollektivtrafikk.no-okonomiforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

22. november
09:00-12:00
Digitalt
9. desember
10:00-15:30
Oslo
15. desember
11.00 - 15.00
Oslo
9. mars
09:00-12:00
Digitalt
24. mai
09:00-12:00
Digitalt