Økonomiforum

Møte i Økonomiforum 20.10.2022.

Se kollektivtrafikk.no-okonomiforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

16. august
08.30 - 09.30
Tyholmen Hotel og digitalt
17. august
Arendal
18. august
12.00 - 13.00
Samferdselsteltet og digitalt
19. august
09.30 - 10.30
Lille Hotel og digitalt
1. september
13:00 - 15:00
Digitalt