Økonomiforum

Møte i Økonomiforum 01.09.2022.

Se kollektivtrafikk.no-okonomiforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

25. januar
13:00 - 15:00
Digitalt
27. januar
09.00 - 11.00
Digitalt
8. februar
09:00 - 13:00
Digitalt
10. februar
09:00-12:45
Digitalt
15. februar
09:00-12:00
Digitalt