Økonomiforum

Velkommen til lunsj til lunsj møte i Økonomiforum  15.-16.06.2022 i Trondheim.

Se kollektivtrafikk.no-okonomiforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

19. mai
09:00-12:00
Digitalt
24. mai
10:00 - 15:30
Oslo
24. mai
10.00 - 15.00
Oslo
31. mai
12.00 - 16.00
Fysisk
1. juni
Lunsj til lunsj
Trondheim

Påmelding til
Økonomiforum

Dato og tid:
15. juni Lunsj til lunsj
Sted:
Trondheim