Mobilitet i omstilling – digitalt seminar

Torsdag 27. januar tar vi det første steget mot et nytt og bærekraftig transportsystem!

Kollektivtrafikkforeningen inviterer til digitalt seminar 27.01.2022 fra kl. 09.00 – 11.00

 

Foreløpig program, du møter bl.annet:

  • Hva viser utviklingen i trafikkbildet i januar 2022? Vi får en status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser! Vil samfunnet nå klimamålene uten en kursendring? v/Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i TØI
  • Kollektivtrafikkens betydning for å sikre grønn omstilling Kollektivtransporten må sikres en mulighet for å posisjonere seg i «ny normal» for å vinne tilbake markedsandeler fra biltrafikken. Hvordan kan mulighetene som endrede reisevaner gir, brukes til å skape et moderne transportsystem som bygger opp under samfunns- og klimamål?  v/Bernt Reitan Jenssen, adm dir i Ruter
  • Dialog: Bernt Reitan Jenssen og Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen/ administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk AS
  • Hva skal til for å snu mobilitetstrenden, slik at vi igjen står bedre rustet til å bygge opp under samfunns- og klimamål? v/Tron Bamrud, leder fylkeskommunekollegiet og Håkon Rasmussen, leder av samferdselssjefkollegiet
  • Politisk samtale om omstilling, mobilitet, klimamål, nullvekstmål, moderne transportsystem, mulig kursendring m.m.v/ statssekretær Mette Gundersen, fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune, fylkesordfører Arne Thomassen, Agder fylkeskommune m.fl.

 

Når vi klimamålene med dagens transportsystem? Covid-19 har ført til store endringer. Innbyggerne har blitt mer vant til fleksibilitet, og ser ut til å etterspørre mer fleksible løsninger for reiser, arbeid og fritid framover. Biltrafikken har økt, og antallet kollektivreisende er betydelig lavere enn før pandemien – en utvikling som vil gi mer kø, kork og kaos i trafikken. Samtidig har samfunnet blitt gjennomdigitalisert, noe som gir store muligheter for kombinerte mobilitetsløsninger, individuelle tilbud basert på faktiske behov og ikke minst for mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur.

Det er behov for en kraftig omstilling av transportsystemet for å utnytte dette potensialet, på tvers av regionale og nasjonale aktører, for å unngå at kollektivtrafikken må bygges ned – og for å sikre at klimamålene nås.

 

Seminaret er gratis men krever påmelding! Meld deg på her.

Legg til seminaret til din kalender her: Add to Calendar

Illustrasjon digitalt seminar

Les mer om bakgrunnen for kollektivtrafikkens omstillingsbehov her.

 

Andre arrangementer og møter

25. januar
13:00 - 15:00
Digitalt
8. februar
09:00 - 13:00
Digitalt
10. februar
09:00-12:45
Digitalt
15. februar
09:00-12:00
Digitalt
16. februar
12.00 - 15.00
Digitalt

Påmelding til
Mobilitet i omstilling – digitalt seminar

Dato og tid:
27. januar 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt