Mobilitet 2023 Fleksibel transport – på vei mot fremtidens mobilitet

Andre arrangementer og møter

9. mars
09:00-13:00
Digitalt
16. mars
09.00 - 12.00
Digitalt
24. april
18.30 - 15.00
Helsinki, Stockholm eller København
26. april
09.00 - 12.00
Digitalt
4. mai
13.00 - 15.30
Digitalt