Materiell- og miljøkomiteen

Informasjon kommer ca. en uke før.

Andre arrangementer og møter

21. juni
09.00 - 12.00
Digitalt
16. august
12.00 - 15.00
Arendal
11. september
10.30 - 15.00
Kristiansand
12. september
TBC
TBC (fysisk)
14. september
09.00 - 12.00
Digitalt