Markedsforum

Foreløpig hybridmøte i Markedsforum 01.12.2022.

Se kollektivtrafikk.no-markedsforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

22. november
09:00-12:00
Digitalt
13. desember
09:00 - 11:00
Digitalt
15. desember
11.00 - 15.00
Oslo
9. mars
09:00-12:00
Digitalt
24. mai
09:00-12:00
Digitalt