Markedsforum

Velkommen til  årets siste møte i Markedsforum 5. desember i Oslo på Ruter S. Se Markedsforum – kollektivtrafikk.no for møtedato, sakspapirer og referat.

Andre arrangementer og møter

10. oktober
14:00 - 17:00
Brüssel
11. oktober
09.00 - 12.00
Teams
17. oktober
Lunsj til lunsj
Bergen
19. oktober
13.00 - 15.30
Digitalt
26. oktober
09.00-15.00
Digitalt