Kontraktskomiteen

Endelig agenda kommer én uke før møtet. Send gjerne innspill!

Andre arrangementer og møter

20. februar
09:00 - 12.00
Digitalt
28. februar
09.00 - 12.00
Digitalt
9. mars
13.00 - 15.30
Digitalt
9. mars
09.00 - 12.00
Digitalt