Kollektivkonferansen 2023

Velkommen til Kollektivkonferansen 2023 torsdag 16. november 2023!

Se www.kollektivkonferansen.no for nærmere informasjon.

 

Andre arrangementer og møter

10. oktober
14:00 - 17:00
Brüssel
11. oktober
09.00 - 12.00
Teams
17. oktober
Lunsj til lunsj
Bergen
19. oktober
13.00 - 15.30
Digitalt
26. oktober
09.00-15.00
Digitalt

Påmelding til
Kollektivkonferansen 2023

Dato og tid:
16. november 10.00 - 17.00
Sted:
Fysisk i Oslo og digitalt der du er

Se www.kollektivkonferansen.no