Kollektivkonferansen 2021

Velkommen til Kollektivkonferansen 2021 – Den nye normalen 18. november

Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!

Kollektivkonferansen 2021 handler om den nye normalen. Koronapandemien snudde opp ned på reisevanene våre. Mer hjemmekontor, mer sykkel og gange, men også mer bilkjøring. Hvordan blir vår nye normal når vi nå kan reise som normalt igjen og hvordan blir fremtidens kollektivtrafikk fremover mot 2025? Hvordan kan mobilitetsbransjen bidra til at den nye normalen betyr et hopp fremover mot et mer bærekraftig transportsystem slik at vi unngår kø, kork og kaos?

Vi lover at årets program blir relevant og tidsaktuelt. Programmet oppdateres fortløpende med bekreftede foredragsholdere som skal engasjere, inspirere og gi oss faglig- oppdateringer og påfyll!

Se www.kollektivkonferansen.no for nærmere info!

Andre arrangementer og møter

13. oktober
12.00 - 15.00
Teams
20. oktober
10.00-15.00
Oslo
4. november
12.00
Gardermoen
23. november
09:00-12:00
Digitalt?
25. november
09:00-12:00
Digitalt

Påmelding til
Kollektivkonferansen 2021

Dato og tid:
18. november 10.00-15.30
Sted:
Digitalt

Add to Calendar