Introduksjonskurs

Kollektivtrafikkforeningens introduksjonskurs 2022 arrangeres i år 14.-15. september sentralt i Oslo. Etter to år med digitalt introduksjonskurs, vil årets kurs avholdes fysisk!

Introduksjonskurs

Kollektivtrafikkforeningen arrangerer hvert år introduksjonskurs for dem som enten er nye i bransjen eller ønsker faglig påfyll om kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de viktigste prinsippene og rammebetingelsene for kollektivtrafikken i Norge, ved foredrag fra erfarne fagfolk fra hele bredden i bransjen. Målet vårt er å fremme kunnskap om kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet for alle som jobber innenfor mobilitet.

Deltagere på introduksjonskurset får god overblikk over bransjen som helhet og innblikk i de ulike fagområdene, som sammen bidrar til å utvikle og drive kollektivtilbudet og skape et bærekraftig mobilitetstilbud. Etter endt kurs skal deltagerne:

  • ha økt sin kunnskap og forståelse for hva kollektivtrafikk og mobilitet er
  • være inspirerte til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag
  • ha kjent på fellesskapet i bransjen
  • ikke minst knytte nettverk som sikrer samhandling på tvers
  • fått innsikt i hvilke problemer sektoren løser i samfunnet, og ikke minst hvordan man jobber for å løse disse problemene

Hovedfokuset i år er mobilitet i omstilling. Koronapandemien snudde opp ned på reisevanene våre. Mer hjemmekontor, mer sykkel og gange, men også mer bilkjøring. Disse endringene blir langvarige – og har store konsekvenser for mobilitetstilbudet.

Hvordan skal mobilitetsbransjen omstille seg til en hverdag med nye reisevaner og færre reisende, og samtidig skape et bærekraftig transportsystem, slik at vi unngår kø, kork og kaos?

Vi har samlet noen av de dyktigste innleggsholderne i bransjen, få innsikt fra bl.annet:

Bernt Reitan Jenssen – Ruter AsTrond Myhre – VKT, Roger Harkestad – Tide AS NHO TransportAud Tennøy – Transportøkonomisk institutt (Norwegian Centre for Transport Research), Ulrik Eriksen – Forfatter og skribent, Per Bjørn Holm-Varsi – Troms og Finnmark fylkeskommuneHanne Kristin Nettum Breivik – Entur ASStine Fredriksen – Innlandet fylkeskommuneEinar Aalen Hunsager og Svein Book Dalsgård – SkyssAnna Sandvik Hauge -. Kolumbus ASBorghild BayHellik Hoff og Claes Kanold – Ruter As, Christian Tørriseng – AtB AS og Olov Grøtting – Kollektivtrafikkforeningen

Foreløpig program:

Sted: Ruter S, Jernbanetorget 1, Oslo

14.09.2022: kl. 10.00 – 16.30. Minglelunsj på Ruter S og felles middag på VIPPA

15:09.2022: kl. 09.00 – 15.00 Minglelunsj på Ruter S

Meld deg på nå (se grønn knapp øverst til høyre på denne siden) og legg til kurset i din kalender her

Add to Calendar

 

 

Andre arrangementer og møter

16. august
08.30 - 09.30
Tyholmen Hotel og digitalt
17. august
Arendal
18. august
12.00 - 13.00
Samferdselsteltet og digitalt
19. august
09.30 - 10.30
Lille Hotel og digitalt
1. september
13:00 - 15:00
Digitalt

Påmelding til
Introduksjonskurs

Dato og tid:
14. september 10.00 - 16.30 / 09.00 - 15.00
Sted:
Oslo