Båt- og Ferjeforum

Vurderer lunsj-til-lunsj med befaring av Medstraum i Stavanger disse dagene. Mer informasjon og endelig avgjørelse kommer i god tid før møtet.

Andre arrangementer og møter

25. januar
13:00 - 15:00
Digitalt
27. januar
09.00 - 11.00
Digitalt
8. februar
09:00 - 13:00
Digitalt
10. februar
09:00-12:45
Digitalt
15. februar
09:00-12:00
Digitalt

Påmelding til
Båt- og Ferjeforum

Dato og tid:
27. september 12:00
Sted:
Stavanger