Båt- og Ferjeforum

Endelig agenda sendes én uke før møtet avholdes. Send gjerne innspill til saker!

Andre arrangementer og møter

13. oktober
12.00 - 15.00
Teams
20. oktober
10.00-15.00
Oslo
4. november
12.00
Gardermoen
18. november
10.00-15.30
Digitalt
25. november
09:00-12:00
Digitalt