Båt- og Ferjeforum

Endelig agenda sendes én uke før møtet avholdes. Send gjerne innspill til saker!

Andre arrangementer og møter

18. august
AKT, Arendal
18. august
10.00 - 11.30
Clarion Hotel Tyholmen + digital tilgang - streaming
13. september
09:00-12:00
Digitalt
23. september
09:00-12:00
Digitalt
13. oktober
12.00 - 15.00
Teams