default_mobilelogo

top1b

top1c

top1a

Kollektivtrafikk i media

ktf pris 16

Kollektivtrafikkforeningen

 

Kollektivtrafikkens konkurransekraft skal styrkes slik at det blir flere og mer fornøyde kunder.

 

Medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen er offentlige aktører som planlegger, markedsfører og kjøper kollektivtrafikktjenester.

 

Erfaringsutveksling, læring og utvikling innenfor ulike fagområder er en viktig del av foreningens funksjon.

 

Medlemmene har ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk i alle landets fylker.

 

Her kan du se vår multimediabrosjyre

kategori

Samferdselsdepartementet sendte i juni ut et brev til fylkeskommunene der de etterspurte status for arbeidet med standardisering og samordning av fylkeskommunale innkjøp. Kollektivtrafikkforeningen har utformet et brev der vi viser til dette arbeidet som har pågått i foreningen helt siden oppstarten i 2007. Vi ber også om et møte for å presentere arbeidet ytterligere. Les brevet her.

Forside NTP

Dersom man skal nå målet om nullvekst i personbiltransporten, samt sikre et fleksibelt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene og sikre finansieringen av  båt- og fergetrafikk langs kysten er økte rammetilskudd til kollektivtrafikken viktig.

Økt satsing på kollektivtrafikk kan løse en stor del av både klimautfordringene og den framtidige forventede trafikkveksten som følge av befolkningsutviklingen. Langsiktig finansiering er svært viktig, og det må sikres midler til drift da flere reisende krever økte ressurser. Skal kollektivtrafikken konkurrere med privatbilen må framkommelighet sikres. En buss kan erstatte 50 biler, og bussene må derfor få prioritet i trafikken.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

4656059790 37d2ac858dFra 1. oktober er det ledig stilling som rådgiver i Kollektivtrafikkforeningens sekretariat. Du finner oss i sentrum av Oslo, samlokalisert med Ruters administrasjon, kun 2 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon.

Som rådgiver hos oss blir du del av et lite, men offensivt og hyggelig sekretariat. Du får ansvar for egne prosjekter/oppgaver og får anledning til å jobbe tett på dyktige fagfolk hos våre medlemmer.

Les mer

I juni avholdte OREEC (Oslo Renewable EOreec CMYKnergy and Environment Cluster) seminar om fremtidens drivstoff i dag. Innledere gav status og framtidsutsikter for ulike alternative energikilder i transportsektoren. Derutover ble der presentert noe konkrete initiativer fra Oslo Kommune som eksempler på hvordan det offentlige vil bidra til å drive utviklingen videre. Se presentasjonene fra seminaret her

OrdlisteEi arbeidsgruppe nedsatt av Kollektivtrafikkforeningens markedskomite  har over tid jobbet med felles begreper for kollektivtrafikken. Gruppa har gitt innspill til Vegdirektoratets håndbok V821, del 8 Terminologi, og har også jobbet med en egen ordbok som gjelder ord og uttrykk generelt i kollektivbransjen. Dette arbeidet har tatt utgangspunkt i  arbeidet som Ruter har gjort med sin ordbok, men med endringer tilpasset resten av kollektiv-Norge.  Målet er å ha  en mest mulig ensrettet terminologi  som hele bransjen benytter.  

 Her kan du lese Kollektivtrafikkforeningens ordliste, og oppfordringen er klar til medlemmene: Ta den i bruk.  

 

partner 08 b partner 10 partner 09b partner 09 partner 04 partner 15

partner 01 partner 05 partner 02 partner 11 partner 07c partner 13

partner 18 partner 12 b partner 16 partner 06 partner 03